calendar

nice friend*
จ๊ะเอ๋*
1 day trip*
สับสน*What should i do?
คำถาม 110 ข้อ* รับไปตอบเดี๋ยวเน้*
Aloha au ia 'oe*
now on*
sth*
ALOHA! BiRth DaY*
What should i do?
60*
ดูดวง*
Good morning!
thing to do list*
แค่นี้...
luv u*
i think of u*
New shop-Gucci*
Love in 111 Languages*
From.Thailand - To.Korea
ตอนจบ Hawaiian*
final round*
รายงานผลจิตตก*
new year*
Finally*
What should i do?
everyday life*
My space*
พ่อมด*
อีตี้ตุ๊ดเตี้ย*
Kanu*
Paloi*
P'hai
แป้งร่ำ
นู๋อ้อย*Gulf
พี่แฟงกี้*
พี่พัชชี่* QR
แก่นเซี้ยว*6927
แต่ง
แต่งได*sth*

 

*** บางครั้งกว่าเราจะรู้ตัวว่าอยากทำอะไร

หรือว่า ชอบ อะไร

อาจจะสายเกินไปก็ได้นะ...

 

คิดอะไรก็ทำเลยดีกว่า

ถ้าทำแล้วไม่เสียหายน๊ะ*

 

 

sometimes it's too late... to do sth

...what you really want ...

 

DO! what u wanna do

SAY IT! when u wanna say

 

 

sth

 

 

 

 

ป.ล. อรจิ แก่นเซี้ยว gal - เราขอดูก่อนนะเรื่อง Rj  ขออ่านในเวบบอร์ดก่อนนะ...

 

     Share

<< ALOHA! BiRth DaY*now on* >>

Posted on Mon 23 Apr 2007 18:33
 

Comments

เอาเว้ยแก

ชีวิตเราสั้นนัก อยากทำไรทำ อยากพูดไรพูด

เห็นด้วยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

คิดถึงแก*
แก่นเซี้ยว   
Fri 27 Apr 2007 8:43 [1]

 
 
Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh